De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie

Het De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie is een onderzoekscentrum van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven. Het verricht onderzoek over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, zowel door de kritische uitgave van filosofische teksten als door inhoudelijke studies. In het bijzonder is het onderzoek gericht op de studie van Plato en Aristoteles, de laat-antieke en middeleeuwse commentatoren op Plato en Aristoteles, het neoplatonisme, de patristiek, de Arabische traditie, filosofische scholen en de scholastici uit de voormalige Nederlanden.
Website

Het De Wulf-Mansioncentrum heeft een eigen, Engelstalige website.

Doelstellingen

Het De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie verricht onderzoek over antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, zowel door de kritische uitgave van filosofische teksten als door inhoudelijke studies. In het bijzonder is het onderzoek gericht op de studie van Plato en Aristoteles, de laat-antieke en middeleeuwse commentatoren op Plato en Aristoteles, het neoplatonisme (voornamelijk de laat-neoplatonici Proclus en Damascius), de patristiek (Augustinus, Maximus Confessor), de Arabische traditie (Avicenna, Averroes), filosofische scholen (Thomisme, Albertisme, Nominalisme, Scotisme) en de scholastici uit de voormalige Nederlanden (Henricus van Gent, Henricus Bate, Willem van Moerbeke, Marsilius van Inghen en Heymericus de Campo).

Binnen de KU Leuven speelt het De Wulf-Mansioncentrum een belangrijke rol in twee interfacultaire instituten: het Instituut voor Klassieke Studies (dat alle classici groepeert in de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie) en het Instituut voor Middeleeuwse en Renaissance-Studies (dat als koepel fungeert voor mediëvistiek).

Samen met de onderzoeksgroepen voor antieke filosofie aan de universiteiten van Leiden en Utrecht, vormt het De Wulf-Mansioncentrum het Interuniversitair Centrum voor Antieke Wijsbegeerte. Het De Wulf-Mansioncentrum is tevens geassocieerd met het Centrum voor Middeleeuwse en Renaissance Studies van de universiteit in Nijmegen, het Thomas Instituut van de universiteit van Keulen, de staatsuniversiteit van Milaan en het Albertus-Magnus Instituut in Bonn. Daarnaast worden relaties onderhouden met King’s College in Londen, het CNRS te Parijs en de universiteit van Lille III. Het Centrum is partner in de European Graduate School for Ancient and Medieval Philosophy, een gezamenlijk initiatief van twaalf universiteiten (Amsterdam, Bari, Bonn, Cologne, Freiburg, Lecce, Leuven, Nijmegen, Paris, Pisa, Sofia, Würzburg).

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten van het De Wulf-Mansioncentrum voor Middeleeuwse, Antieke en Renaissancefilosofie vind je in de onderzoeksdatabank van de KU Leuven.