Lessen voor de 21ste eeuw

De 'Lessen voor de 21ste eeuw' is een interfacultair college dat aan alle belangstellenden de mogelijkheid wil bieden om na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in een aantal lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Studenten uit alle faculteiten kunnen deze lessencyclus opnemen als keuzevak.
 

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw biedt iedereen die geïnteresseerd is de mogelijkheid na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 13 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap.

Programma

Elk jaar komen andere thema's aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd.

 

academiejaar 2019-2020

Inschrijven

Ook als je geen student aan de KU Leuven bent, kun je de Lessen voor de 21ste eeuw bijwonen.

Deelname is gratis.

Schrijf je hier in

videoconferentie

Het is mogelijk om de lezingen via videoconferentie bij te wonen aan  Campus Kulak Kortrijk en Campus Brugge.
 

Videoconferentie

VIDEO: OPENINGSLEZING Valerie TROUET

Bekijk op YouTube

Meer informatie

Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Studenten uit alle faculteiten kunnen deze interfacultaire lessencyclus als keuzevak - met het daarbij behorende examen - opnemen in hun individueel studieprogramma (ISP).